Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką zdrowotną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką zdrowotną

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody DEA do oceny efektywności funkcjonowania szpitali zarządzanych przez Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis, pozwalającą na przeprowadzenie analizy względnej efektywności badanych jednostek. Uzyskane wyniki pozwalają na ustalenie efektywności lecznictwa szpitalnego w oddziałach wojewódzkich NFZ. Projekcja pozwala na określenie działań pozwalających na poprawę efektywności jednostek nieefektywnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 67 - 76,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką zdrowotną// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. Nr 7 (726) (2010), s.67-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi