Wykorzystanie modelu układu regulacji prędkości kątowej hydrozespołu w adaptacyjnej metodzie synchronizacji prądnic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie modelu układu regulacji prędkości kątowej hydrozespołu w adaptacyjnej metodzie synchronizacji prądnic

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania modelu układu regulacji prędkości kątowej elektrowni wodnych pracujących przy dużym spadzie i długich rurociągach, w adaptacyjnej metodzie synchronizacji prądnic. Zaprezentowano algorytm identyfikacji wybranych parametrów modelu oraz wyniki badań symulacyjnych. Przedstawiono także sposób wykorzystania modelu do wyznaczenia chwil czasu, w których jest możliwe spełnienie warunków synchronizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr R. 84, strony 83 - 86,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Niklas P., Redlarski G.: Wykorzystanie modelu układu regulacji prędkości kątowej hydrozespołu w adaptacyjnej metodzie synchronizacji prądnic// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. R. 84., nr. nr 6 (2008), s.83-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi