Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej

Abstrakt

Referat opisuje realizowane zadania badawcze, dotyczące wykorzystana nowych metod wnioskowania (tzw. soft-computingu) w przetwarzaniu grafiki i animacji komputerowej. W pierwszym z zadań, opracowaniu metody poprawy jakości fotografii tekstu przeznaczonych do rozpoznawania znaków, wykorzystano algorytmy przetwarzania obrazów i ich modyfikacje do usuwania ze zdjęcia tła oraz gradientu jasności, następnie nowa metoda filtracji nieliniowej posłużyła do usuwania zakłóceń obrazu. Wyniki przetwarzania fotografii opracowaną metodą zostały porównane z wynikami zastosowania innych znanych metod poprawy kontrastu zdjęć i czytelności tekstu, pod kątem skuteczności rozpoznania znaków za pomocą komercyjnego oprogramowania ORC (ang. Optical character recognition). Zadanie drugie, związane z animacją komputerową, miało na celu wykorzystanie przetwarzania rozmytego do wyznaczania parametrów ruchu optymalnych względem postawionego kryterium maksymalnej jakości wizualnej animacji (rozumianej subiektywnie). Zarówno wektor parametrów animacji, jak i subiektywne parametry opisowe, przetwarzane były z wykorzystaniem metod logiki rozmytej. Dzięki wykorzystaniu zbiorów rozmytych i wnioskowania rozmytego możliwe było przetwarzanie danych niedokładnych, w tym wypadku pochodzących z badania subiektywnych wrażeń grupy widzów, modelowanie zależności nieliniowych oraz automatyczne generowanie łatwej w interpretacji bazy reguł w oparciu o dane uczące. Uzyskane wyniki posłużyły do automatycznego wygenerowania serii animacji testowych, których jakość została zweryfikowana subiektywnie i porównana z wynikami dla animacji uczących.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sesja Naukowa Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu, Gdańsk, 9 listopada 2006 : materiały strony 103 - 108
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szczuko P.: Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej// Sesja Naukowa Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu, Gdańsk, 9 listopada 2006 : materiały/ ed. red. Jacek Namieśnik, Patrycja Szpinek ; Politechnika Gdańska. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2006, s.103-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi