Wykorzystanie odpadów polistyrenowych do napełnenia elastomerów uretanowych otrzymanych z glikolizatów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie odpadów polistyrenowych do napełnenia elastomerów uretanowych otrzymanych z glikolizatów

Abstrakt

Zaprezentowano metodę otrzymywania kompozycji poliuretanowo-polistyrenowych z wykorzystaniem odpadów polistyrenowych z płyt do elewacji budynków i glikolizatów (pozyskanych w procesie glikolizy odpadów poliuretanowych) oraz wyniki pomiarów wybranych właœciwoœci uzyskanych materiałów. Zastosowanie 1,4-butanodiolu oraz odpadowego polistyrenu jako napełniacza podwyższało stabilnoœć termicznš (TG) kompozycji w porównaniu z poliuretanem nie napełnionym PS. Wstępne wygrzewanie polistyrenu odpadowego w temp. ok. 100 oC było korzystne gdyż umożliwiało uzyskanie kompozycji o zacznie większym stopniu napełnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 87, strony 947 - 950,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Datta J., Iwanowska A.: Wykorzystanie odpadów polistyrenowych do napełnenia elastomerów uretanowych otrzymanych z glikolizatów// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 87., nr. nr 9 (2008), s.947-950
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi