Wykorzystanie programu AutoFocus do analizy protokołów kryptograficznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie programu AutoFocus do analizy protokołów kryptograficznych

Abstrakt

AutoFocus jest narzędziem wspomagającym wytwarzanie systemów wbudowanych charakteryzujących się wysoką niezawodnością. Artykuł prezentuje studium przypadku zastosowania narzędzia i związanej z nim metody formalnej Focus do analizy bezpieczeństwa (ang. security) protokołu tworzenia podpisu cyfrowego w środowisku rozproszonym. Zastosowana metoda formalna wykorzystana została jako ostatni etap zintegrowanej metody oceny protokołów kryptograficznych. Omówiono proces tworzenia modelu protokołu, sposób przeprowadzenia analizy oraz zaprezentowano otrzymane wyniki. Wskazano przyczyny powstania wykrytego defektu protokołu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 639 - 646,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Cyra Ł., Olszewski M.: Wykorzystanie programu AutoFocus do analizy protokołów kryptograficznych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.639-646
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi