Wykorzystanie sieci neuronowych do syntezy mowy wyrażającej emocje - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie sieci neuronowych do syntezy mowy wyrażającej emocje

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono analizę rozwiązań do rozpoznawania emocji opratych na mowie i możliwości ich wykprzystania w syntezie mowy z emocjami stosując do tego celu sieci neuronowe. Wskazano również przydatnośc parametrów typowo stosowanych do rozpoznawania mowy w detekcji emocji w śpiewie i rozróżnianiu tych emocji w obu przypadkach. Przedstawiono aktualne rozwiązania dotyczące rozpoznawania emocji w mowie i metod syntezy mowy za pomocą sieci neuronowych. Obecnie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania i wykorzystania uczenia głębokiego w aplikacjach związanych z przetwarzaniem syngału mowy. Jednak do tej pory nie udało się idealnie syntezować emocji w ludzkim głosie za pomocą tych metod. Autorzy, dokonując przeglądu dostępnych technologi, sugerują możliwe rozwiązania tego problemu. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie uczenia wzmocnionego lub zastosowanie konturu emocjonalnego w yekstrachowanego z wcześniejszych zapisanych wypowiedzi w stosunku do neutralnych wyrażeń.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Zaporowski S.: Wykorzystanie sieci neuronowych do syntezy mowy wyrażającej emocje// Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu Nowe trendy i zastosowania technologii multimedialnych/ : , 2020, s.71-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi