Wykorzystanie standardu WfMC do modelowania i implementacji systemów przepływów pracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie standardu WfMC do modelowania i implementacji systemów przepływów pracy

Abstrakt

Przedstawiono elementy standardu WfMC i jego wykorzystanie w systemach B2B, opisano model odniesienia dla budowy wzorcowejaplikacji typu workfow. Podano podstawowe defnicje związane z modelemodniesienia i opis interfejsów łączących poszczególne jego komponenty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 227 - 238
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dziubich K.: Wykorzystanie standardu WfMC do modelowania i implementacji systemów przepływów pracy// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.227-238
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi