Wykorzystanie standardu WSLA w serwisach internetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie standardu WSLA w serwisach internetowych

Abstrakt

W pracy omówiono kluczowe zasady projektowania usług semantycznych w Internecie. Usługi w sieci semantycznej mogą być realizowane w wypadku porozumienia między dostawcami usług a agentami lub odbiorcami usług. Dlatego też opisano standard uzgodnień WSLA. Opisano także wybrane realizację usług semantycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usługi BioCatalogue. Koncepcja ta bazuje na reprezentacji wiedzy za pomocą metamodeli danych w systemach ontologicznych, co znacząco zwiększa możliwości pod względem przechowywania, wyszukiwania i zaawansowanego przetwarzania danych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Ontologie w opisie scenariuszy usług) strony 59 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Balicki J.: Wykorzystanie standardu WSLA w serwisach internetowych// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Ontologie w opisie scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.59-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi