Wykorzystanie taksonomii do integracji danych w zasobach Internetu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie taksonomii do integracji danych w zasobach Internetu

Abstrakt

Rozproszony zbiór danych internetowych można zintegrować i efektywnie zorganizować wykorzystując możliwości usług sieciowych i taksonomii. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów nakładu pracy niezbędnej do budowy usług sieciowych publikujących zorganizowane zbiory danych. Omówiono zasady ręcznej i automatycznej budowy taksonomii. Przeanalizowano problemy optymalizacji takiej struktury oraz korzyści z kolorowania nazw wyróżnionych węzłów taksonomii. Wykazano, że przy automatycznej budowie hierarchicznej klasyfikacji można wykorzystać metadane opisujące zasoby internetowe.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 77 - 80,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek J.: Wykorzystanie taksonomii do integracji danych w zasobach Internetu // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. Nr 28 (2010), s.77-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi