Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej w procedurach przygotowania próbek do analizy chromatograficznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej w procedurach przygotowania próbek do analizy chromatograficznej

Abstrakt

Każdą procedurę analityczną można potraktować jako łańcuch złożony z ogniw, które obrazują poszczególne czynności i operacje. Zgodnie ze znanym przysłowiem, które mówi, że ''Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo'', także i w przypadku procedur analitycznych szczególną uwagę należy zwrócić na te czynności i operacje (wykonywane zarówno w terenie, czyli in situ, jak i w laboratorium), które wymagają szczególnej troski tak, aby uniknąć błędów, które będą rzutowały na dalszy tok postępowania, bo w efekcie końcowym uzyskane wyniki pomiarów zamiast być źródłem wiarygodnej informacji analitycznej będą źródłem dezinformacji, a cała praca i poniesione koszty pójdą na marne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 58 - 63,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J.: Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej w procedurach przygotowania próbek do analizy chromatograficznej// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2010), s.58-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi