Wykorzystanie techniki emisji akustycznej w ocenie procesów korozyjnych poszycia zbiorników na produkty ropopochodne na statkach morskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie techniki emisji akustycznej w ocenie procesów korozyjnych poszycia zbiorników na produkty ropopochodne na statkach morskich

Abstrakt

W pracy przedstawiono zostaną podstawowe informacje związane z zastosowaniem metody Emisji Akustycznej (EA) do oceny procesów korozyjnych zachodzących w zbiornikach ładunkowych statków przeznaczonych do transportu ropy naftowej. Opisana zostanie metoda EA jako narzędzie do lokalizacji źródeł korozji, podstawowe procesy korozyjne zachodzące w zbiornikach ładunkowych tankowców, wybrane wyniki pomiarów EA na jednostkach pływających oraz podsumowanie i wnioski końcowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bugłacki H., Darski W., Eichert P., Gande-Milewska P., Smajdor M.: Wykorzystanie techniki emisji akustycznej w ocenie procesów korozyjnych poszycia zbiorników na produkty ropopochodne na statkach morskich// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi