Wykorzystanie techniki odcisku palca w badaniach zanieczyszczeń środowiska przez ropę i związki ropopochodne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie techniki odcisku palca w badaniach zanieczyszczeń środowiska przez ropę i związki ropopochodne

Abstrakt

Choć wyniki uzyskiwane w wyniku zastosowania techniki odcisku palca maja jedynie charakter jakosciowy, to poprzez porownanie chromatogramów można uzyskać cenne informacje na temat źródła pochodzenia i wskazać na sprawcę zanieczyszczenia.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 30 - 32,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Gałuszka A., Namieśnik J.: Wykorzystanie techniki odcisku palca w badaniach zanieczyszczeń środowiska przez ropę i związki ropopochodne// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 4 (2018), s.30-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi