Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE

Abstrakt

Jednym z głównych czynników przesądzających o poziomie rozwoju gospodarki narodwej są zasoby pracy. Stopień ich wykorzystania może decydować o pozycji danego kraju na rynku międzynarodowym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia wykorzystania zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE oraz uwidocznienie na jakim etapie przeobrażeń znajduje się gospodarka polska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska prezydencja w Unii Europejskiej strony 233 - 242
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymczak A., Gawrycka M.: Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE// Polska prezydencja w Unii Europejskiej/ ed. eds. Jadwiga Nadolska, Konstanty A. Wojtaszczyk Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Katedra Europeistyki, 2010, s.233-242
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi