Wykorzystanie zasobów radiowych do planowania sieci UMTS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie zasobów radiowych do planowania sieci UMTS

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umozliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów radiowych oraz zwiększenia dostępnej pojemności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gajewska M.: Wykorzystanie zasobów radiowych do planowania sieci UMTS// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi