Wykorzystanie zjawiska Emisji Akustycznej w diagnozowaniu stanu technicznego zbiorników ładunkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie zjawiska Emisji Akustycznej w diagnozowaniu stanu technicznego zbiorników ładunkowych

Abstrakt

Według wymagań i procedur Towarzystw Klasyfikacyjnych cały cykl pomiarów jest bardzo kosztowny i opiera się na sprawdzeniu całej konstrukcji bez względu na to, czy jest ona skorodowana czy też nie. Celem niniejszej pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na to, czy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nieniszczących (metoda Emisji Akustycznej) dadzą się zastosować do bardziej efektywnej oceny stanu technicznego konstrukcji zbiorników ładunkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 235 - 244
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kula M.: Wykorzystanie zjawiska Emisji Akustycznej w diagnozowaniu stanu technicznego zbiorników ładunkowych// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wyd. Wydz. Mechaniczny PG, 2012, s.235-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi