Wykrywanie nieruchomego bagażu w obrazach z kamer monitoringu portu lotniczego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykrywanie nieruchomego bagażu w obrazach z kamer monitoringu portu lotniczego

Abstrakt

W referacie opisano nowy algorytm wykrywania nieruchomego bagażu w obrazach z kamer monitoringu wizyjnego. Obiekty ruchome są wykrywane w obrazie i analizowane pod kątem zmienności pikseli. Obiekty zidentyfikowane jako nieruchome są analizowane przez klasyfikator, który wykrywa bagaż na podstawie deskryptorów kształtu. Dodatkowo eliminowane są fałszywe obiekty, powstające na etapie odejmowania tła. Zadaniem algorytmu jest uzyskanie danych niezbędnych do wykrywania bagażu bez nadzoru, np. w portach lotniczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1156 - 1163,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Szwoch G.: Wykrywanie nieruchomego bagażu w obrazach z kamer monitoringu portu lotniczego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2013), s.1156-1163
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi