Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.- Część 1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.- Część 1

Abstrakt

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe mają za sobą już ponad pół wieku dojrzałego rozwoju, który sprawił, że stały się niezbędnym wyposażeniem niemal każdej nowoczesnej instalacji elektrycznej. Mają dwojakie zastosowanie w ochronie przeciwporażeniowej, a ponadto zapobiegają pożarom wywoływanym przez zwarcia doziemne. W niniejszej monografii przedstawiono ewolucję ich koncepcji i konstrukcji w ciągu minionych dziesięcioleci, zwracając uwagę na uwarunkowania postępu. Z upływem lat zwiększały się bowiem oczekiwania i wymagania użytkowników urządzeń elektrycznych odnośnie do cech użytkowych wyłączników, ale równocześnie pojawiały się nowe pomysły konstrukcyjne oraz innowacyjne technologie materiałowe i wykonawcze, pozwalające je zaspokajać. Dawało to impuls do doskonalenia i uszczegóławiania międzynarodowych norm produktowych na wyłączniki oraz krajowych przepisów ich stosowania. Nadal są to aparaty o złożonej budowie, wrażliwe na narażenia środowiskowe i bardziej zawodne od innych urządzeń wyłączających. Ich poprawne stosowanie, zwłaszcza w instalacjach typu przemysłowego z odbiornikami nieliniowymi albo w szczególnych warunkach środowiskowych, wymaga pogłębionej wiedzy o istocie zjawisk zachodzących w tym aparacie, kiedy zostaje pobudzony.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Czapp S., Musiał E.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.- Część 1. Zakład Wydawniczy INPE w Bełchatowie: Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2016.122 s. ISBN 978-83-945411-1-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 134 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi