Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : niezawodność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : niezawodność

Abstrakt

W artykule podkreślono, że niezawodność wyłączników różnicowoprądowych jest najważniejszym problemem związanym z doskonaleniem ich konstrukcji i technologii produkcji, a także z ich stosowaniem i zasadami nadzoru w eksploatacji. Zakrojone na wielką skalę w licznych krajach świata wieloletnie badania zawodności wyłączników w rzeczywistych warunkach użytkowania nadal wykazują trudny do zaakceptowania odsetek aparatów niesprawnych. Przedstawiono różnorodne działania podejmowane bądź zamierzone na poziomie norm przedmiotowych i konstrukcji wyłączników oraz przepisów budowy i przepisów eksploatacji instalacji, zmierzające do znaczącej poprawy parametrów niezawodnościowych wyłączników różnicowoprądowych, których właściwości ochronne są nie do przecenienia, wszakże pod warunkiem, że wyłączniki pozostają sprawne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : niezawodność// INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych : miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich.. -Vol. R. 14., nr. nr 110-111 (2008), s.3-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi