Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : powstanie, rozwój, przyszłość - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : powstanie, rozwój, przyszłość

Abstrakt

Artykuł inicjuje cykl publikacji na temat wyłączników różnicowoprądowych. Zawiera skróconą historię ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia i przepisów z nią związanych od zarania elektroenergetyki. Na tym tle przedstawiono okoliczności powstania i kolejne etapy rozwoju wyłączników różnicowoprądowych oraz ewolucję poglądów na ich użyteczność i zasady stosowania. Wskazano możliwe kierunki przyszłego rozwoju techniki wyłączników różnicowoprądowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : powstanie, rozwój, przyszłość// INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych : miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich.. -Vol. R. 14., nr. nr 108 (2008), s.3-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi