Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji wyłączników różnicowoprądowych, problematykę ich niezawodności oraz przeprowadzono szczegółową analizę i badania wpływu na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych: częstotliwości sinusoidalnego prądu różnicowego, wyższych harmonicznych odkształconego prądu różnicowego przemiennego i kąta opóźnienia prądu różnicowego. Rozważania te uzupełniono analizą i badaniami wpływu na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych kształtu prądu różnicowego jednokierunkowego oraz wpływu składowej stałej. Wyniki analiz i badań pozwoliły określić przydatność wyłączników do różnych zastosowań, a także wskazać niezbędne zmiany, które powinny nastąpić w normach w odniesieniu do wymaganego uczulenia wyłączników różnicowoprądowych na częstotliwość i kształt prądu różnicowego. Na podstawie tych analiz i badań skonstruowano prototypowy wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu niezależnym od napięcia sieci, który prawidłowo wyzwala w szerokim zakresie częstotliwości prądu różnicowego. Wyłącznik ten charakteryzuje się dobrymi własnościami również przy odkształconym prądzie różnicowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym. Gdańsk: Wydawnictwo PG, 2009.184 s. ISBN 978-83-7348-287-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi