Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowych

Abstrakt

W pierwszej części omówione zostały wymagania odnośnie przygotowania dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych o stalowej konstrukcji nośnej. W materiale odniesiono się do kwestii związanych z tolerancjami wykonania i montażu konstrukcji, opracowaniem dokumentacji rysunkowej oraz opisowej projektowanej konstrukcji, a w szczególności do specyfikacji technicznej. W drugiej części przedstawiono wymagania odnośnie realizacji i wykonania konstrukcji w zakładach prefabrykacyjnych wdrażających system zapewniania jakości. Omówione zostały zagadnienia z poziomami kontroli i nadzoru nad wykonaniem konstrukcji obiektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne : konstrukcjr stalowe. - T. I: wykłady, Szczyrk, 7-10 marca 2012 strony 365 - 405
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowych// XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne : konstrukcjr stalowe. - T. I: wykłady, Szczyrk, 7-10 marca 2012/ ed. PZITB o/Katowice. Katowice: , 2012, s.365-405
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi