Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie przy zastosowaniu wkładek blokujących - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie przy zastosowaniu wkładek blokujących

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia w przepływie w minikanałach. Jako czynnik roboczy zastosowano Freon R123. Przebadano pojedyncze, pionowe rurki srebrne o długości 380 mm i szerokości 2.3 mm przy zastosowaniu dwóch wariantów wkładek turbulizujących przepływ. Przeanalizowano wpływ strumienia masy i gęstości strumienia ciepła na współczynnik przejmowania ciepła. Wyniki porównane zostały z popularnymi korelacjami oraz z własnym modelem. Stwierdzono występowanie charakterystycznego rozkładu współczynnika przejmowania ciepła w funkcji stopnia suchości w kształcie litery M dla rurek z wkładkami turbulizującymi. Rozkład taki autorzy stwierdzili w przypadku rurek gładkich, co jest całkowicie nowym rezultatem, od niedawna wzmiankowanym w literaturze światowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy : SWCIM- 2010 : materiały strony 363 - 371
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Klugmann M.: Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie przy zastosowaniu wkładek blokujących// XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy : SWCIM- 2010 : materiały/ ed. PAN, ZUT. Szczecin: Wydaw. Uczelniane ZUT, 2010, s.363-371
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi