Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją

Abstrakt

Handel zagraniczny Polski, w porównaniu z pozostałymi krajami Kaukazu Południowego, najszybciej rozwijał się z Gruzją. W 2001 roku największe obroty handlowe Polska zanotowała z Azerbejdżanem, a w 2012 roku – z Gruzją. Ogółem obroty handlowe Polski w latach 2001–2012 były większe z Gruzją niż Azerbejdżanem. Stało się tak z powodu niepodjęcia realizacji projektu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Płocka i Gdańska, co umożliwiłoby zwiększenie zakupu paliw płynnych. Słabsze wyniki w handlu z Polską osiągnęła Republika Armenii. Łączne obroty handlowe Polski z państwami Kaukazu Południowego w 2001 roku stanowiły 0,005% całości polskich obrotów, a w 2012 roku – 0,045%. Mimo że cechowała je tendencja wzrostowa, to nie miały one większego wpływu na sytuację ekonomiczną Polski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Politica Polonica nr 29, strony 5 - 16,
ISSN: 2451-0432
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica. -Vol. 29., nr. 838 (2014), s.5-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi