Wymiarowanie instalacji wewnętrznych i podstawy zagrożenia. W: BudownictwoOgólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno - wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz: ATR**2003 s. 44-49, 1 rys. biblogr. 10 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymiarowanie instalacji wewnętrznych i podstawy zagrożenia. W: BudownictwoOgólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno - wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz: ATR**2003 s. 44-49, 1 rys. biblogr. 10 poz.

Abstrakt

Konsekwencje spadku wielkości poboru wody wodociągowej dla projektowania in-stalacji wodociągowej. Konieczność rewizji norm w tym zakresie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi