Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec

Abstrakt

Jednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne kształtowanie się płac i bezrobocia w Polsce oraz w Niemczech w latach 1997-2010, w celu wykazania, iż prawidłowości współczesnych rynków pracy nie odzwierciedlają założeń teorii neoklasycznej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace z zakresu nauk społecznych strony 117 - 130,
ISSN: 1899-4539
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Nikulin D.: Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec// Prace z zakresu nauk społecznych. -., nr. 13 (2012), s.117-130
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi