Wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych

Abstrakt

Opisano badania pali i kolumn wkręcanych na kilku terenowych poletkach doświadczalnych, wykonanych w ramach projektu badawczego MNiSW. Badania statyczne pali i kolumn wykonano z pomiarem rozdziału siły na podstawę i pobocznicę oraz w powiązaniu z badaniami CPT podłoża gruntowego. Przedstawiono wyniki badań. Określono wartości oporów jednostkowych gruntów niespoistych wzdłuż pobocznicy i pod podstawą pali wkręcanych oraz przedstawiono je w relacji do oporów gruntu pod stożkiem sondy CPT. Wyprowadzono relacje uogólnione.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 516 - 530,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Krasiński A.: Wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2011), s.516-530
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi