Wysładzanie się wód podziemnych w piętrze czwartorzędowym Gdańska jako rezultat zmniejszonego poboru = The groundwater desalinization in the quaternary aquifer in gdansk as a result of decreasing exploitation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wysładzanie się wód podziemnych w piętrze czwartorzędowym Gdańska jako rezultat zmniejszonego poboru = The groundwater desalinization in the quaternary aquifer in gdansk as a result of decreasing exploitation

Abstrakt

W wyniku intensywnej eksploatacji w latach 80. wody piętra czwartorzędowego w Gdańsku zostały zasolone przez intruzje słonych wód Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej. Zasolenie to doprowadziło do degradacji zasobów na obszarze Starego Miasta. Po ograniczeniu poboru, obserwuje się od lat 90. zmniejszenie koncentracji jonu chlorkowego. Prowadzi to do wyraźnego wysładzania wód i odnowy ich zasobów. Śledzenie tego procesu utwierdza w przekonaniu o stosunkowo wysokiej i szybkiej odnawialności wód piętra czwartorzędowego w Gdańsku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom XII strony 371 - 375
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kozerski B., Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: Wysładzanie się wód podziemnych w piętrze czwartorzędowym Gdańska jako rezultat zmniejszonego poboru = The groundwater desalinization in the quaternary aquifer in gdansk as a result of decreasing exploitation// W: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom XII/ ed. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika , 2005, s.371-375
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi