Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności

Abstrakt

W dzisiejszych czasch, gdy na rynek trafia olbrzymia ilość nowych produktów żywnościowych, coraz większą uwagę przywiązuje się do tego, by żywność charakteryzowała się jak najwyższymi walorami smakowymi i zapachowymi. Za właściwości sensoryczne żywności w przeważającej części odpowiedzialne są związki lotne, a wśród nich lotne kwasy tłuszczowe. W pracy przedstawiono krótki przegląd literaturowy dotyczący występowania oraz oznaczania tych związków w produktach żywnościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 6,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Światłowska J., Zaborowska A., Zygmunt B.: Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 2 (2006), s.4-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi