Występowanie i oznaczanie pestycydów w owocach i warzywach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie i oznaczanie pestycydów w owocach i warzywach

Abstrakt

Powszechnie stosowane pestycydy uważane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń środowiska. Niebezpieczna jest ich obecność w środowisku, gdyż stanowią one źródło narażenia zdrowia ludzkiego na choroby. Z tego też względu niezbędne jest kontrolowanie pozostałości pestycydów w owocach i warzywach za pomocą dostępnych metod analitycznych. Analiza próbek pod kątem obecności pestycydów przysparza wiele trudności ze względu na przygotowanie próbki poprzez wieloetapowe operacje oczyszczania próbki zawierającej śladowe ilości analitu przy jednocześnie dużym obciążeniu substancjami przeszkadzającymi. Omówiono poszczególne etapy wykorzystywane w procedurach oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach środowiskowych. Omówiono najczęściej stosowane techniki ekstrakcji i oznaczeń współcześnie stosowanych pestycydów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI strony 186 - 197,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Fenik J., Tankiewicz M., Biziuk M.: Występowanie i oznaczanie pestycydów w owocach i warzywach// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -., nr. nr 4 (2010), s.186-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi