Występowanie mikroorganizmów w powietrzu w rejonie nadmorskim oraz na terenie obiektów gospodarki komunalnej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie mikroorganizmów w powietrzu w rejonie nadmorskim oraz na terenie obiektów gospodarki komunalnej.

Abstrakt

Celem pracy było aktywności źródeł emisji mikroorganizmów do powietrza w rejonie nadmorskim, w rejonach odprowadzania odpływów z oczyszczalni ścieków do wód przybrzeżnych Zat.Gdańskiej, na terenie oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych.1)W obszarze nadmorskim liczba bioaerozoli rośnie począwszy od rejonu wód otwartych w kierunku lini brzegowej.2)W rejonie obiektów gospodarki komunalnej, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów, średnia liczba mikroorganizmów w powietrzu jest kilku do kilkunastu razy wyższa, niż w obszrze nadmorskim.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi