Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. (Analiza techniczna dla warunków polskich) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. (Analiza techniczna dla warunków polskich)

Abstrakt

Omówiono zagadnienie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Podano przykłady tego typu instalacji pracujących w Europie i przeprowadzono wstępną analizę termodynamiczną siłowni dla warunków krajowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 678 - 690,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sokołowski J., Kwiatkowski J., Kosowski K.: Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. (Analiza techniczna dla warunków polskich)// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 9(579) (2002), s.678-690
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi