Wytwarzanie i badanie związków domieszkowanego tlenku ceru jako anodowych materiałów katalitycznych do tlenowych ogniw paliwowych zasilanych biogazem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie i badanie związków domieszkowanego tlenku ceru jako anodowych materiałów katalitycznych do tlenowych ogniw paliwowych zasilanych biogazem

Abstrakt

W ramach pracy wytworzono tlenki ceru domieszkowane Pr, Y, La, Nd i Sm w stosunku 9:1 metodą strącania z odwróconej mikroemulsji. Wytworzone nanokrystaliczne proszki poddano analizie XRD, co dowiodło ich jednofazowości. Następnie, otrzymane tlenki nałożono w formie warstw katalitycznych na anody ogniw paliwowych. Korzystając z mikroskopii SEM, przeprowadzono obserwację powierzchni warstw z domieszką Pr, La, Nd i Sm po wygrzewaniu. Mikrostrukturze warstwy domieszkowanej Pr widocznie różniła się w stosunku do pozostałych, charakteryzując się większą gęstością sieci spękań. W następnej kolejności sprawdzono działanie warstw w czasie pracy ogniwa w biogazie. Na podstawie badania stężenia gazów wylotowych metodą FTIR oraz przeprowadzanych w tym samym czasie pomiarów gęstości prądu uzyskiwanego w układzie, możliwe było porównanie efektywności warstwy Ce0,9Sm0,1O2-δ i Ce0,9Pr0,1O2-δ w zapobieganiu degradacji ogniwa. Warstwa Ce0,9Sm0,1O2-δ pozwoliła na wydajniejsze działanie ogniwa w czasie, co wskazuje na jej przewagę w powstrzymywaniu osadzania się węgla na anodzie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Budnik J., Jeziorski J., Chlipała M., Bochentyn B.: Wytwarzanie i badanie związków domieszkowanego tlenku ceru jako anodowych materiałów katalitycznych do tlenowych ogniw paliwowych zasilanych biogazem// Zagadnienia Aktualne Poruszane przez Młodych Naukowców/ : , 2019, s.130-135
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 148 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi