Wytwarzanie nanowarstwy tlenku tytanu na stopie tytanu Ti13Nb13Zr - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie nanowarstwy tlenku tytanu na stopie tytanu Ti13Nb13Zr

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania stopu Ti13Nb13Zr. Warstwę tlenkową wytworzono metodą elektrochemiczną w środowisku 1M H3PO4 + 0,3 % HF w czasie 30 min , przy stałym napięciu 30V. Utlenione próbki poddano analizie na skaningowym mikroskopie elektronowym. Stwierdzono obecność nanorurkowych warstw tlenkowych o średnicach wewnętrznych 60-100 nm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W Współczesne technologie i konwersja energii strony 319 - 322
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Supernak-Marczewska M.: Wytwarzanie nanowarstwy tlenku tytanu na stopie tytanu Ti13Nb13Zr// W Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.319-322
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi