Wytwarzanie wzorcowych mieszanin gazowych za pomocą generatora pneumatycznegoGeneration of standard gaseous mixtures using pneumatic generator - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie wzorcowych mieszanin gazowych za pomocą generatora pneumatycznegoGeneration of standard gaseous mixtures using pneumatic generator

Abstrakt

W pracy przedstawiono konstrukcję pneumatycznego generatora wzorcowych mieszanin gazowych przeznaczonych do kalibracji różnych analizatorów gazów. Generator może także być wykorzystany do wytwarzania mieszanin oddechowych dla nurków pracujących na różnych głębokościach. Błąd bezwzględny wykonania mieszanin dwuskładnikowych i trójskładnikowych za pomocą skonstruowanego generatora nie przekracza 2%.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 56, strony 0 - 0,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wrzos B., Wardencki W.: Wytwarzanie wzorcowych mieszanin gazowych za pomocą generatora pneumatycznegoGeneration of standard gaseous mixtures using pneumatic generator// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 56., nr. nr 9 (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi