Wyznaczanie czasów stygnięcia przy spawaniu pod wodą metodą lokalnej komory suchej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie czasów stygnięcia przy spawaniu pod wodą metodą lokalnej komory suchej

Abstrakt

Przedmiotem pracy było wyznaczenie zależności empirycznej umożliwiającej obliczanie czasu stygnięcia w zakresie 800-500° C przy spawaniu pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Problem rozwiązano przy zastosowaniu teorii planowania badań. Określono ilościowy wpływ warunków spawania: grubości elementów spawanych oraz energii liniowej spawania na czas stygniecia w zakresie temperatur 800-500°C. Równania otrzymane na drodze analiz statystycznych poddano analizie merytorycznej. Ponadto przeprowadzono obserwacje procesów cieplnych zachodzących na powierzchniach napawanych elementów. Stwierdzono występowanie następujących zjawisk mających wpływ na przebieg spawalniczych cykli cieplnych: wrzenia błonowego i wrzenia pęcherzykowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi