Wyznaczanie drogi tarcia w łożyskach łopat kierowniczych turbin wodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie drogi tarcia w łożyskach łopat kierowniczych turbin wodnych

Abstrakt

W referacie omówiono wpływ warunków pracy łożysk łopat kierownic turbin wodnych na trwałość stosowanych w nich materiałów bezsmarowych. Wykazano, że trwałość łożyska zależy nie tylko od jego odporności na zużycie ale także od warunków pracy, szczególnie od drogi tarcia jaką pokonuje w trakcie eksploatacji. Zużywanie łożysk czopów łopat kierownicy zachodzi podczas ruchów związanych z uruchamianiem i zatrzymywaniem maszyny, ruchów sterujących poziomem mocy oraz w wyniku drgań maszyny wywołanymi zjawiskami przepływowymi. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazują, że głównym składnikiem całkowitej drogi tarcia w łożyskach kierownicy jest droga tarcia wywołana drganiami. W celu poprawnego określenia drogi tarcia należy wziąć pod uwagę właściwości sprężystości postaciowej materiału łożyskowego. Okazuje się bowiem, że sumaryczne przemieszczenie względne, obliczone na podstawie pomiarów względnych przemieszczeń czopa i panwi węzła łożyskowego, jest znacząco wyższe od rzeczywistej drogi tarcia wynikającej z rzeczywistych mikroprzemieszczeń względnych czopa w panwi łożyskowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 143 - 156,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski L., Gawarkiewicz R., Wasilczuk M.: Wyznaczanie drogi tarcia w łożyskach łopat kierowniczych turbin wodnych// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 1(181) (2002), s.143-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi