Wyznaczanie geograficznych tras przebiegu pakietów w polskim fragmencie internetu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie geograficznych tras przebiegu pakietów w polskim fragmencie internetu

Abstrakt

W pracy opisano mechanizmy wykorzystywane do wyznaczania przebiegu tras pakietów i okre-ślania położenia węzłów w Internecie. Zaproponowano narzędzie, pozwalające odkrywać topologie sieci, oparte o metody wymagające interakcji sieci jako środowiska badanego. Wynikało to z założenia niewielkiej liczby węzłów (nawet jednego), które uczestniczą w badaniach. Analizując opracowane do tej pory rozwiązania, przy takim założeniu rezultaty możliwe do osiągnięcia dzięki komunikacji między węzłami byłyby mało precyzyjne. Opracowane narzędzie pozwala także wskazane trasy połączyć je w jedną sieć. Sieć taka może być następnie zwizualizowana w zewnętrznym programie. Narzędzie pozwala skorzystać z wcześniejszych badań przestrzeni adresowej polskich sieci szkieletowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Internet 2008 strony 37 - 51
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Gierszewski T., Kutwa K., Nowicki K., Woźniak J.: Wyznaczanie geograficznych tras przebiegu pakietów w polskim fragmencie internetu// Internet 2008/ ed. eds. D. J. Bem, A. Kasprzak, M. Szymanowski, T. Więckowski. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.37-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi