Wyznaczanie miar jakości testu z zastosowaniem probabilistycznego modelu pomiaru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie miar jakości testu z zastosowaniem probabilistycznego modelu pomiaru

Abstrakt

Zaproponowano szybką analityczną metodę wyznaczania miar jakości testu na etapie jego projektowania. Metoda bazuje na dwóch modelach probabilistycznych - modelu pomiaru oraz modelu odpowiedzi układu testowanego na pobudzenie sygnałem testującym. Podano przykład wyznaczenia straty uzysku spowodowanej niepewnością progu komparatora w układzie testującym wyrób elektroniczny.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 56, strony 15 - 17,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Toczek W.: Wyznaczanie miar jakości testu z zastosowaniem probabilistycznego modelu pomiaru// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 56., nr. Nr 1 (2010), s.15-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi