Wyznaczanie parametrów modelu generatora synchronicznego zmodyfikowaną metodą SSFR w oparciu o symulacje MES z uwzględnieniem nasycenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie parametrów modelu generatora synchronicznego zmodyfikowaną metodą SSFR w oparciu o symulacje MES z uwzględnieniem nasycenia

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę SSFR wyznaczania parametrów modelu generatora synchronicznego z uwzględnieniem nasycenia obwodu magnetycznego. Charakterystyki częstotliwościowe uzyskano na drodze symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Założono, że stan nasycenia rdzenia generatora może zostać uwzględniony poprzez zmianę wartości względnej przenikalności magnetycznej. W pierwszym etapie symulację wykonano w module magneto statycznym, wyznaczono wartość przenikalności względnej. W drugim etapie do obliczeń wykorzystano moduł AC zadając odpowiednią wartość przenikalności magnetycznej rdzenia. W celu weryfikacji zaproponowanej metody wykonano pomiary SSFR i symulacje MES dla generatora synchronicznego o wydatnych biegunach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe strony 101 - 106,
ISSN: 0239-3646
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kutt F., Michna M., Kostro G., : Wyznaczanie parametrów modelu generatora synchronicznego zmodyfikowaną metodą SSFR w oparciu o symulacje MES z uwzględnieniem nasycenia// Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. -., nr. 4(108) (2015), s.101-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi