Wyznaczanie parametrów modelu obwodowego maszyny komutatorowej prądu przemiennego z wykorzystaniem programu polowego Opera3D - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie parametrów modelu obwodowego maszyny komutatorowej prądu przemiennego z wykorzystaniem programu polowego Opera3D

Abstrakt

W referacie przedstawiono liniowy model matematyczny silnika komutatorowego z więzami holonomicznymi. Taki model wymaga zastosowania większej liczby stopni swobody, ale umożliwia uwzględnienie asymetrii i zjawisk zachodzących w zestyku ślizgowym. W modelu tym wymagane są macierze indukcyjności, które uwzględniają sprzężenia magnetyczne pomiędzy elementarnymi cewkami. Do wyznaczenia tych macierzy zastosowano program Opera3D. Aby skrócić czas tworzenia modelu 3D w module Preprocessor autorzy opracowali narzędzie komputerowe w środowisku programistycznym Visual C++. Umożliwia ono automatyzację procesu tworzenia modelu 3D silnika za pomocą zbioru parametrów konstrukcyjnych. 0bliczenia polowe wykonano przy wymuszeniach prądowych w wybranych cewkach obwodu stojana i wirnika. Założono stałą przenikalność magnetyczną żelaza, co wynikało z liniowych funkcji stanu cewek magnetycznych. Na podstawie rozkładu pola magnetycznego wyznaczono indukcyjności własne i wzajemne pomiędzy poszczególnymi cewkami jako wynik pochodnej strumienia sprzężonego względem prądu. Dyskretne wartości indukcyjności rozłożono w szereg Fouriera, uzyskując ich analityczną postać w funkcji kąta obrotu wirnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 49 - 54,
ISSN: 1425-5766
Tytuł wydania:
Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006. strony 49 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Garsta D., Wilk A.: Wyznaczanie parametrów modelu obwodowego maszyny komutatorowej prądu przemiennego z wykorzystaniem programu polowego Opera3D// Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006./ Gdańsk: Wydaw. WEiA PG, 2006, s.49-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi