Wyznaczanie prędkości opadania złoża biomasy metodą fluorescencji rentgenowskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie prędkości opadania złoża biomasy metodą fluorescencji rentgenowskiej

Abstrakt

Promieniowanie jonizujące używane jest powszechnie w przemyśle do uzyskania obrazu radiograficznego. Głównym zastosowaniem przemysłowym badań radiograficznych (RT) są badania nieniszczące (NDT) stosowane głównie do wykrywania nieciągłości wykonawczych i eksploatacyjnych w elementach metalowych oraz badania spoin. Duże zastosowanie badań radiograficznych znajduje się także w analityce chemicznej. Badania opadania złoża w reaktorze są kłopotliwe z licznych przyczyn technicznych. Temperatura pracy reaktora uniemożliwia umieszczenie w złożu czujników elektronicznych. Badania radiograficzne dają możliwość rejestracji przemieszczania metalowego elementu wprowadzonego do reaktora wraz z paliwem i obserwacji jego ruchu wraz z postępem procesu. Wprowadzenie małego elementu do analizy szybkości opadania złoża nie wpływa na przebieg procesu a sama metoda jest nieinwazyjna. W pracy zaprezentowano wyniki eksperymentalnego wyznaczania szybkości opadania złoża podczas zgazowania zrębków brzozowych w reaktorze grawitacyjnym. W badaniach wykorzystano metody radiograficzne z lampą rentgenowską oraz izotopem Selenu 75 jako źródłami promieniowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 32 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauki techniczne i inżynieryjne. Część IV strony 21 - 27
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
KAZIMIERSKI P., Kardaś d.: Wyznaczanie prędkości opadania złoża biomasy metodą fluorescencji rentgenowskiej// Nauki techniczne i inżynieryjne. Część IV/ ed. prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw dr hab. Bogdan H. Chojnicki Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, 2017, s.21-27
Bibliografia: test
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi