Wyznaczanie rozdzielczości pomiarów widm Ramana - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie rozdzielczości pomiarów widm Ramana

Abstrakt

Opisano parametry wpływające na rozdzielczość pomiarów widm Ramana. Następnie przedstawiono sposób wyznaczania rozdzielczości dla przykładowego układu spektrometru, wykorzystywanego w projekcie badawczym budowy przenośnego spektrometru Ramana. Wyniki analizy przeprowadzonej na podstawie prążków występujących w kilku pomierzonych widmach potwierdziły zgodność obliczeń z obserwowaną rozdzielczością pomiarów w przedziale 8,5-10,5 cm^-l.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 56, strony 871 - 874,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chilmon M., Smulko J.: Wyznaczanie rozdzielczości pomiarów widm Ramana// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 56., nr. Nr 8 (2010), s.871-874
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi