Wyznaczanie wektora wybranej harmonicznej nieparzystej przebiegu odkształconego metodą szczególnego próbkowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie wektora wybranej harmonicznej nieparzystej przebiegu odkształconego metodą szczególnego próbkowania

Abstrakt

Zaprezentowano uogólniony opis metody szczególnego próbkowania do wyznaczania dowolnej harmonicznej nieparzystej przebiegu odkształconego. Pozwala on na łatwe określenie programu próbkowania oraz algorytmu obróbki danych pomiarowych umożliwiającego wyznaczanie wektora jednej lub kilku wybranych harmonicznych nieparzystych przebiegu badanego.

Marek Wołoszyk, Jerzy Sawicki. (2002). Wyznaczanie wektora wybranej harmonicznej nieparzystej przebiegu odkształconego metodą szczególnego próbkowania, 192, 263-272.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika nr 192, strony 263 - 272,
ISSN: 0209-2662
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wołoszyk M., Sawicki J.: Wyznaczanie wektora wybranej harmonicznej nieparzystej przebiegu odkształconego metodą szczególnego próbkowania// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika. -Vol. 192., (2002), s.263-272

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi