Wyznaczanie własności plastycznych metali. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie własności plastycznych metali.

Abstrakt

Większość metali i ich stopów posiada zdolność do odkształceń plastycznych.Zdolność ta jest wykorzystywana do realizacji określonych zmian kształtu materiału, mających na celu uzyskanie rożnego rodzaju wyrobów.Przebieg procesu plastycznego kształtowania zależy w istotny sposób od rodzaju i właściwości materiału poddanego obróbce plastycznej. Celem pracy jest analiza podstawowych metod badania własności metali oraz określenie krzywych umocnienia dla wybranych metali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 147 - 153,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Skoblik R., Wilczewski L.: Wyznaczanie własności plastycznych metali. // Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.147-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi