Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie dwutlenku węgla (Prediction of flow boling heat transfer coefficient for carbon dioxide in minichannels) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie dwutlenku węgla (Prediction of flow boling heat transfer coefficient for carbon dioxide in minichannels)

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane za pomocą własnego modelu półemirycznego dla wybranych danych eksperymentalnych dla wrzenia w przepływie dwutlenku węgla. Metoda obliczeniowa została zweryfikowana z danymi eksperymentalnymi Docoulombiera i innych (2011) oraz Mastrullo i innych (2009). Badania eksperymentalne dotyczą pełnego zakresu zmienności stopnia suchości oraz zakresu prędkości masowej G=200-1200 kg/m2s. rozwijany od lat w Katerze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej model wrzenia w przepływie wykorzystuje do modelowania wymiany ciepła wyrażenie opisujące opory przepływu dwufazowego. W przedstawionych w pracy obliczeniach wykorzystano do tego celu dwa modele tj. Mullera-Steihagena i Hecka oraz Friedla. W pracy pokazano również wpływ napięcia powierzchniowego na obliczenia oporów przepływu i wymiany ciepła oraz modyfikację naprężeń stycznych na granicy rozdziału faz.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej strony 28 - 34,
ISSN: 0009-4919
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Jakubowska B.: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie dwutlenku węgla (Prediction of flow boling heat transfer coefficient for carbon dioxide in minichannels)// Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej. -., nr. 1-2 (2015), s.28-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi