Wyznaczanie współczynników dyfuzji dwutlenku węgla przez membrany ciekłe wysycane cieczą jonową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie współczynników dyfuzji dwutlenku węgla przez membrany ciekłe wysycane cieczą jonową

Abstrakt

Zmniejszenie emisji związków węgla, głównie CO2, powstających w procesach przemysłowych, jest w chwili obecnej jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Ciecze jonowe odgrywają istotną rolę w projektowaniu technologii selektywnej separacji CO2 z mieszanin gazowych ze względu na wysoką zdolność do absorpcji CO2 przy jednoczesnej niskiej współabsorpcji innych gazów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Sympozjum : Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce, Poznań, 1-2 lipca 2010
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dębski B., Joskowska M., Łuczak J., Cichowska-Kopczyńska I., Aranowski R.: Wyznaczanie współczynników dyfuzji dwutlenku węgla przez membrany ciekłe wysycane cieczą jonową// VII Sympozjum : Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce, Poznań, 1-2 lipca 2010/ ed. Politechnika Poznańska, [et. al]. Poznań: , 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 179 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi