Wyznaczanie współczynników dyfuzji tlenku węgla (IV) przez membrany wysycone cieczą jonową = Determination of carbon dioxide diffusion coefficients in supported ionic liquids membranes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie współczynników dyfuzji tlenku węgla (IV) przez membrany wysycone cieczą jonową = Determination of carbon dioxide diffusion coefficients in supported ionic liquids membranes

Abstrakt

Wykazano możliwość zastosowania imidazoliowych cieczy jonowych osadzonych na nośnikach polimerowych SILM (supported ionic liquids membranes) do absorpcji CO2. W badaniach wykorzystano sole imidazoliowe posiadające w strukturze aniony fluoroalkilowe typu [Tf2N] i [TfO], które selektywnie separują tlenek węgla (IV). Wyznaczono współczynniki dyfuzji CO2 przez poszczególne SILM na podstawie ilości dyfundującego CO2 przez powierzchnię membrany

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1453 - 1457,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Joskowska M., Dębski B., Łuczak J., Markiewicz M., Aranowski R., Hupka J.: Wyznaczanie współczynników dyfuzji tlenku węgla (IV) przez membrany wysycone cieczą jonową = Determination of carbon dioxide diffusion coefficients in supported ionic liquids membranes// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. nr 11 (2010), s.1453-1457
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi