Wyznaczenie parametrów modelu matematycznego transformatora średniej częstotliwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczenie parametrów modelu matematycznego transformatora średniej częstotliwości

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych transformatora średniej częstotliwości. Obiektem badań był prototyp transformator jednofazowego z rdzeniem wykonanym z prostopadłościennych elementów ferrytowych i uzwojeniami wykonanymi z przewodów Litz’a. Badania przeprowadzono w celu wyznaczenia parametrów modelu matematycznego transformatora. Zakres badań obejmował wyznaczenie pętli histerezy magnetycznej oraz pomiar impedancji uzwojenia. Pętlę histerezy odwzorowano za pomocą statycznego modelu Preisacha ze sprzężeniem zwrotnym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 41 - 44,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Michna M., Wilk A., Kolincio M.: Wyznaczenie parametrów modelu matematycznego transformatora średniej częstotliwości// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 55 (2017), s.41-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi