Wyższa uczelnia jako fraktalna organizacja wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyższa uczelnia jako fraktalna organizacja wiedzy

Abstrakt

Autorzy wychodzą z założenia, że uczelnia w warunkach konkurencyjności powinna poszukiwać nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań organizacyjnych. W opracowaniu autorzy szkicują koncepcję uczelni jako organizacji opartej na wiedzy oraz analizują możliwości implementacji w uczelni elementów charakterystycznych dla organizacji fraktalnej. Intencją autorów jest poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, jednak podkreślają, że w uczelniach wymaga to wyjątkowo starannego przygotowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej strony 227 - 245
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Binsztok A., Leja K.: Wyższa uczelnia jako fraktalna organizacja wiedzy// Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej/ ed. red. nauk. Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, s.227-245
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi