Wzmacnianie gruntów słabonośnych pod nasypem drogowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmacnianie gruntów słabonośnych pod nasypem drogowym

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o połączeniu dwóch technologii wzmacniania podłoża gruntowego, które w znakomity sposób dopełniły się wzajemnie, dając nowy wymiar spojrzeniu na dynamiczne metody wzmacniania podłoża gruntowego. Zrealizowana inwestycja wykazała w praktyce oczekiwane rezultaty, stając sie ostatecznym kryterium oceny poprawności połączenia technologii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 20 - 22,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sikora Z., Wyroślak M.: Wzmacnianie gruntów słabonośnych pod nasypem drogowym// Magazyn Autostrady. -., nr. 11 (2010), s.20-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi